Odoo • Image and Text

Zanim zapłacisz
Kliknij Edt żeby dodać adres dostawy.

Odoo • Image and Text
Kliknij "Add and address"
Odoo • Image and Text
Wypełnij detale odbiorcy
Odoo • Image and Text
Potwierdź adres zanim zapłacisz.